Povijest   Str 1/5

NAJRANIJA POVIJEST VATROGASTVA U RIJECI 1802. – 1859. GODINE

Briga o zaštiti od požara stara je koliko i gradovi, jer je riječ o stvarnoj opasnosti, a s druge strane riječ je i o zajedničkom interesu svih stanovnika nekog grada. Zato pojedine odredbe o zaštiti od požara nalazimo vrlo rano i u Rijeci. Neki tragovi u zametku postoje i u riječkom Gradskom statutu iz 1530.godine. Ipak moderniji pristup zaštiti od požara nalazimo tek početkom 19.stoljeća, kada se donosi prvi gradski propis u tom smislu. Početkom 19.stoljeća. Rijeka je imala 3 000 stanovnika i prostirala se od Rečine do Žabice. Postojale su osim Starog grada, zgrade na suprotnoj strani Korza iza kojih je odmah počinjalo more. Ni lučke obale još nije bilo.

1802. Prvi pravilnik o požarima

Riječanin Giovanni Giustini napisao je po nalogu riječkog guvernera Joszefa Klobusiczkog početkom 1802.godine " Pravilnik o požaru propisan za grad i slobodnu luku Rijeka u godini 1802.", (slike) koji se temeljio na "Pravilniku o požarima" za ugarske zemlje propisanom carskom odlukom od 26.lipnja 1788. Sam pravilnik podijeljen je u četiri dijela ( Prevencija požara, Rano otrivanje požara, Brzo gašenje, te Postupci za izbjegavanje tužnih posljedica nakon gašenja požara ) s ukupno sto članaka. Od važnijih stavri koje Pravilnik propisuje vrijedi spomenuti da svaka kuća mora imati barem jedne škale kojima se moglo popeti na krov,sić, željeznu kuku, bačvu punu vode, fenjer , a oni koji su imali konje, morali su uvijek biti spremni priteći u pomoć prevozeći vodu .

Rijeka pod Francuzima

Vatrogasna oprema u općinskom vlaništvu čuvana je u posebnom dijelu gradskih skladišta. Oprema je strogo kontrolirana, tako da su svaka tri mjeseca bile inspekcije, koje su prijavljivale svaki kvar ili nedostatak na opremi. Tako je 1803.godine Andrea Renner sastavio jedan iskaz općinske opreme koja nedostaje, te prijedlog opreme koje treba nabaviti. To su jedine vijesti sa kojima raspolažemo za sljedeće desetljeće, u kome je Rijeka proživjela dosta burno razdoblje kratke francuske okupacije na prolazu trupa u Dalmaciju, te ponovni dolazak Francuza, ovaj put na duže razdoblje,do 1813.godine. Francuski propisi, koji bi regulirali ovu materiju u našim krajevima, ako ih je i bilo, nisu se sačuvali.Vjerojatnije je da su vrijedili opći francuski propisi o prevenciji požara, a sigurno je da su oni austrijski bili ukinuti zajedno s ostalim zakonima i propisima.


  >>>>>

Javna nabava

Financijska izvješća

Riječke vatre Riječke vatre

JVP Bjelovar
JVPČakovec
JVP Đurđevac
JVP Gračac
JVP Koprivnica
JVP Krapina
JVP Ogulin
JVP Požega
JVP Rovinj
JVP Sisak
JVP Slavonski Brod
JVP Split
JVP Varaždin
JVP Zadar
PVP Zagreb
UPVH
SPU flashover-hr