Povijest  Str 4/5

Dopis baruna Šimuna Vranyczanya

Barun Vranyczany izvješćuje Magistrat da su poslovi oko definitivnog formiranja udruge dobrovoljnih vatrogasaca pri kraju ( 11.travnja 1873.). Statut udruge prihvaćen je na (osnivačkom ) generalnom kongresu članova održanom 2.veljače 1873. Ministarstvo unutrašnjih poslova ga je prihvatilo uz neke manje izmjene i dopune. Na generalnom kongresu noosnovanog "Pompieri volontari Fiume" održanom 16.11.1873. za zapovjednika riječkih dobrovoljnih vatrogasaca izabran je barun Šimun Vranyczany, riječki patricij rođen 1850. u Senju.
Grad Rijeka ekonomski sve više jača. Broj poduzeća i njihova ekonomska snaga sve je veća. Rijeka dobiva izuzetno važan prometni položaj u istočnoj polovici Monarhije. Potkraj šezdesetih i tijekom sedamdesetih vidno se mjenja manufakturna struktura proizvodnje i stasaju tvornički sustavi. Vatrogasci dobivaju novog zapovjednika Giuseppea de Learda, izabranog na genaralnoj skupštini održanoj 4. travnja 1875.godine. Na istoj skupštini vatrogasci dobivaju i svoju prvu zastavu koju im poklanjaju žene grada Rijeke.
Važan događaj u riječkom vatrogastvu je zasigurno i VIII kongres mađarskih vatrogasaca koji je održan 1887.godine, a čija je organizacija povjerena riječkom vatrogasnom društvu. Na samom kongresu sudjelovalo je oko 600 izaslanika iz cijelog Mađarskog vatrogasnog saveza, a gost je bio i nadvojvoda Josip.
1889.godine dolazi do nove reforme pompiera, te se osniva povjerenstvo koje je zaduženo da izradi prijedloge reforme vatrogasne službe. Odbor je iznio kratku rekapitulaciju rada društva od osnutka 1873: Prvo vrijeme jako dobro funkcionirali zbog zalaganja svojih članova i prihvaćenosti u društvu. Djelovali pod parolom " per le vite per gli averi"( Za živote ,za dobra).
S vremenom došlo je do oscilacije u broju članova i njihovom ponašanju. Broj članova je smanjen i zbog smrti ,odlaska, itd. Trebalo se prilagoditi i širenju grada zbog izgradnje stalno novih zgrada i inustrijskih postrojenja. Također isti odbor predlaže niz novih mjera u vatrogastvu, a jedna od njih je i promjena izraza "pompieri " u izraz "vigili", jer oni ne interveniraju samo kad je požar već kod svih ugroza.
Nedugo nakon novonastale reforme 1892. godine krenulo se sa izdavanjem prvog vatrogasnog časopisa "Vatrogasac". Urednik časopisa bio je Vaclav Mayer, vođa vatrogasaca u ljuštionici riže i kasnije pokretač sušačkog Dobrovoljnog vatrogasnog društva.List je izlazio svakog 1. I 15. u mjesecu. Od 1893. godine štampa se u Zagrebu, a izlazi u Rijeci, dok se 1894.potpuno seli u Zagreb.


<<<<< >>>>>

Javna nabava

Financijska izvješća

Riječke vatre Riječke vatre

JVP Bjelovar
JVPČakovec
JVP Đurđevac
JVP Gračac
JVP Koprivnica
JVP Krapina
JVP Ogulin
JVP Požega
JVP Rovinj
JVP Sisak
JVP Slavonski Brod
JVP Split
JVP Varaždin
JVP Zadar
PVP Zagreb
UPVH
SPU flashover-hr