O sindikatu

O sindikatu
Nakon donošenja novog Zakona o vatrogastvu objavljenog u Narodnim novinama broj 106/99 od 15. listopada, koji je stupio na snagu 23. listopada 1999. godine i počeo se primjenjivati od 1. siječnja 2000. godine i zbog nezadovoljstva radom tadašnjeg Odbora za vatrogastvo Sindikata državnih i lokalnih službenika RH i njegovim odnosom prema svojim sindikalnim podružnicama, uvidjela se potreba osnivanja vlastitog sindikata, koji će svojim radom omogućiti zaštitu djelatnicima naše djelatnosti od samovoljnog postupanja poslodavca, koji je tada postao Grad Rijeka, te da se kvalitetnim kolektivnim pregovaranjem uspijemo izboriti za što bolji rad, ostvarivanje i zaštitu prava iz i temeljem rada. Prilikom razgovora sa različitim sindikalnim središnjicama stečen je dojam da svoje najbolje djelovanje novi sindikat može ostvariti pristupanjem Udruzi radničkih sindikata Republike Hrvatske pod vodstvom gospodina Borisa Kunsta.
Osnivačka skupština Sindikata vatrogasaca Rijeka održana je dana 04.02.2000. godine i tadašnje izabrano predsjedništvo sindikata sačinjavali su : Mladen Šćulac, Damir Mlinac, Boris Sarajlić, Saša Kružić, Ivo Maračić, Marko Deranja, Igor Vidrih – potpredsjednik sindikata, i Marijan Smerdel-predsjednika sindikata. U prvoj godini svoga postojanja Sindikat vatrogasaca Rijeka uključen je od strane poslodavca u donošenju Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, tj. tražena je suglasnost sindikata za donošenje istog, što je po Zakonu o radu poslodavac i obvezan. Sindikat vatrogasaca Rijeka posredstvom URSH-a pozvan je na sastanak sa Odjelom za vatrogastvo MUP-a, na koji smo pozvani kao jedini sindikat koji je uputio dopis da novim Zakonom o vatrogastvu nisu riješeni problemi vatrogastva u Hrvatskoj, već su stvoreni novi, naročito nedovoljnim financiranjem koje je tada trebalo biti u 100% iznosu doznačeno lokalnoj samoupravi, a da se veličina tog iznosa tada još uvijek nije znala, doznačavana je jako kasno i u iznosu koji nije pokrivao u dovoljnoj mjeri djelovanje JVP Grada Rijeke. Tu treba istaknuti razumijevanje Grada Rijeke koji je doznakom svojih sredstava omogućio djelovanje JVP Grada Rijeke uvidjevši već tada potrebu za dobrom organiziranošću vatrogastva koja pruža građanima Rijeke adekvatnu zaštitu od požara.
Zbog neriješenih pitanja financiranja, vatrogasci nisu bili osigurani jedno razdoblje, pa je sindikat osigurao svoje članove od posljedica nezgode i smrti u osiguravajućem društvu Euroherc koje nam je ponudilo najbolje uvjete osiguranja. U drugoj godini svoga djelovanja tj. 2001. godini sindikat je sudjelovao u izradi Pravilnika o radu JVP Grada Rijeke i sistematizaciji i koeficijentima JVP Grada Rijeke. Ta godina je za sindikat bila godina velikih borbi da bi se postigao dogovor oko određenih članaka navedenih akata, naročito da bi se postigao dogovor oko visine i razdiobe koeficijenta unutar JVP Grada Rijeke.
U toj godini proveden je i referendum u organizaciji sindikata o zadovoljstvu radnika JVP Grada Rijeke.Nakon referenduma stekao se dojam da poslodavac počinje na sindikat gledati kao na ravnopravnog partnera, što čini i danas.
U 2001. godini ostvaren je i posjet predsjedniku republike Hrvatske predsjedniku Mesiću, na kojem se sa predsjednikom Republike Hrvatske vodio razgovor o problemima nastalim donošenjem novog Zakona o vatrogastvu, financiranju i različitosti vatrogasnih odora zbog nepostojanja velikog broja pravilnika koje je donošenjem Zakona o vatrogastvu trebao donijeti Ministar MUP-a. Izvršena je preregistracija Sindikata vatrogasaca Rijeka, na nivo Republike Hrvatske, tj prošireno je djelovanje sindikata sa Primorsko goranske županije na Republiku Hrvatsku i zatim nam je Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb registriralo podružnicu. kraj godine dočekali smo sa usuglašenim stavovima, koliko je to moglo biti moguće, oko Pravilnika o radu JVP Grada Rijeke i sistematizaciji i koeficijentima JVP Grada Rijeke koji su doneseni 22.12.2001. i stupili na snagu 01.01.2002. godine. Prilikom usuglašavanja Pravilnika i koeficijenata izvršeno je i povećanje plaće svim djelatnicima u različitim iznosima, ovisno o radnom mjestu.
Najveće povećanje plaće ostvareno je na traženje sindikata radnicima na radnom mjestu vatrogasac. 07.04.2003. godine potpisan je prvi kolektivni ugovor dogovoren između Grada Rijeke i Sindikata vatrogasaca Rijeka, koji je stupio na snagu 01.04.2003.godine. Kolektivnim ugovorom postignuta su veća prava radnika JVP Grada Rijeke, kao i povećanje plaća radnika. Tijekom 2003. godine Sindikat vatrogasaca Rijeka inicirao je osnivanje Odbora zaštite na radu i nakon što je odbor osnovan i počeo sa radom, sindikat je imao puno primjedaba na Pravilnik o zaštiti na radu i Pravilnik o zaštiti od požara JVP Grada Rijeke Početkom 2004. godine došlo je do osnivanja sindikalne podružnice JVP Grada Crikvenice i sindikalna podružnica JVP Opatija je aktivirala svoje djelovanje, pa su određeni razgovori sa predstavnicima gradova Opatije i Crikvenice već i učinjeni. Isto tako pristupilo se i razgovorima i dogovorima o sindikalnom udruživanju sindikata koji predstavljaju profesionalne vatrogasce Republike Hrvatske o potpisivanju deklaracije o suradnji, zbog učinkovitijeg predstavljanja svojih članova na državnoj razini.
Tijekom proteklih godina Sindikat vatrogasaca Rijeka, osim što je preduzimao navedene aktivnosti sudjelovao i u radu i sindikalnim akcijama URSH-a, sa svojim predstavnicima. 22.10.2004. godine osnovane dvije podružnice JVP Lošinj i JVP Krk, a nekoliko dana kasnije tj; 26.10.2004. godine i JVP Delnice. Glavni zadatak prilikom osnivanja podružnica bila je pomoć u pregovaranju i potpisivanju kolektivnih ugovora u njihovim sredinama. Pregovori u Opatiji vodili su se od 20.09.2004. do 15.12.2004. kada je potpisan koloktivni ugovor za vatrogasce u JVP Opatija; kolektivno pregovaranje u Crikvenici vodilo se od 20.04.2004. do 27.04.2005. godine; JVP Delnice potpisala je kolektivni ugovor 15.12.2004., a JVP Lošinj 12.05.2005. godine Ti prvi kolektivni ugovori predstavljali su osnovu za nadogradnju i povećanje radničkih prava tj, vatrogasaca u godinama koje su slijedile. Sindikat u JVP Lošinj 2006. godine prestaje biti članom – podružnicom SVR na vlastiti zahtjev.
Godine 2008. na izbornoj skupštini SVR , za novog predsjednika SVR izabran je dosadašnji član Upravnog odbora Emilio Radošević. Za podpresjednika je odlukom Upravnog odbora izabran također dosadašnji član Upravnog odbora Zoran Rački. Članove Središnjeg odbora, uz članove Upravnog odbora čine povjerenici sindikalnih podružnica u postrojbama JVP Opatija, JVP Crikvenica, JVP Krk i JVP Delnice.

Članstvo:

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se