Požar dimovodnih kanala

Požar dimovodnih kanala
Dimovodni kanali – dimnjaci su okomiti kanali koji odvode plinove od ložišta u atmosferu. Materijal od kojeg se izrađuju dimnjaci treba biti negoriv, nepropustan za plinove, otporan na kemijsko djelovanje plinova, glatkih stjenki, čvrst i dobar toplinski izolator. Odvodnja plinova (dima) temelji se na razlici u specifičnoj težini. Plinovi nastali izgaranjem lakši su od zraka na sobnoj temperaturi te se dižu u vis. Smetnje u funkcioniranju dimnjaka mogu nastati zbog:

Djelovi dimnjaka:

Prema načinu vučenja dimnjaka postoji:
  1. okomito vučenje dimnjaka – dimnjak prolazi okomito kroz građevinu cijelom visinom ili ima završetak na katovima. Peći na katovima dolaze u pomaku. Okomito vučenje je najpovoljnije.
  2. Koso vučenje dimnjaka pod kutem od 60° ili više - kanali idu po cijeloj visini ili završavaju na katovima. Peći na katovima dolaze jedna iznad druge.
  3. shund dimnjak – izvodi se u višim građevinama. Sastoji se od sabirnog kanala koji ide po cijeloj visini i priključnih kanala po katovima koji su ispod stropa priključeni na sabirni kanal.


Svaki dimnjak mora imati vratašca za održavanje i čišćenje na vrhu dimovodnog kanala (potkrovlje ili ravni krov) i na dnu. Vratašca moraju biti od negorivih materijala (limena ili betonska). U prostorijama u kojima postoji opasnost od požara ugrađuju se dvostruka vratašca.
Priključak peći izvodi se šamotnom ili željeznom cijevi. Priključak ne smije ulaziti u presjek dimnjaka. Na vrh dimnjaka postavlja se kapa. Funkcija kape je zaštita dimnjaka od nepovoljnih struja vjetrova.
Dimnjak u dijelu koji se nalazi u negrijanim prostorima (tavan) ili na krovu treba obzidati kako bi se postigla zadovoljavajuća toplinska izolacija i spriječio gubitak topline plinova nastalih izgaranjem prije nego što oni izađu iz dimovodnog kanala u atmosferu.

Materijali za izradu dimnjaka mogu biti:
  1. cigla – zida se u produžnom mortu, ima mnogo fuga i hrapavu površinu. Ne smije se upotrebljavati šuplja cigla.
  2. beton – ima lošu toplinsku izolaciju pa ga je potrebno dodatno izolirati ili izvesti deblju stjenku.
  3. šamotne cijevi – potrebno ga obzidati
  4. salonit – ima lošu toplinsku izolaciju, pa dolazi do kondenzata koji se cijedi i ostavlja mrlje. Na visokim temperaturama može doći do pucanja


DIMENZIONIRANJE I POLOŽAJ DIMNJAKA

Dimnjak treba biti samostalni građevinski element sa svojim temeljem, izveden uz zid, a ne kao sastavni dio zida. Najpovoljniji su Schiedel dimnjaci od šamotnih cijevi i toplinske izolacije. Kod prolaza dimnjaka uz drvenu stijenu ili kod prolaza drvene grede uz dimnjak, unutarnja ploha dimovodnog kanala treba biti udaljena minimalno 20 cm od drva, a prostor zapunjen negorivim materijalom. Ako drvena greda treba proći kroz dimnjak, stavlja se mjena na dvije susjedne grede.
Položaj dimnjaka u građevini treba planirati tako da ne presjeca greben ili uvalu krova. Dimnjak može biti okruglog, kvadratnog ili pravokutnog presjeka (kod pravokutnog odnos stranica ne smije biti veći od 1:1,5). Najpovoljniji je okrugli presjek. Poprečni presjek ovisi o veličini i broju priključenih ložišta, korištenom gorivu i otporu unutar dimnjaka. Minimalna visina dimnjaka iznosi 5 do 7 m za dimnjake za ložišta na kruta i tekuća goriva te 3 – 5 m za dimnjake za plinska ložišta. Grlo dimnjaka treba biti minimalno jedan metar iznad kose plohe krova ili 0,5 m iznad sljemena krova. Ako se u blizini nalazi tavanski prozor grlo dimnjaka mora nadvisiti gornji rub prozora za najmanje 1,5 m.

PREVENTIVA

U Republici Hrvatskoj trenutno je na snazi Tehnički propis za dimnjake u građevinama (N.N. 3/07) donesen od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, temeljem Zakona o gradnji ( N.N. 175/03 i N.N. 100/04). Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za svoje korisnike potrebno je držati se propisa. - pravilno dimenzioniranje Dimnjak mora biti izveden sukladno zakonskim propisima i tehničkim normama. - pravilna uporaba Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen. Ne smije se koristiti isti dimnjak za ložišta na kruta i plinska trošila, niti se na dimnjak predviđen za ložišta jedne vrste goriva (npr. plin) naknadno smiju priključivati ložišta na kruta goriva. - pravilno i redovito održavanje Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova. Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji. Na području Grada Rijeke donesena je Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/96).

Pod održavanjem podrazumjevamo:

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se